Novinky

Povinné roušky a bezpečnostní přestávky

Povinné roušky a bezpečnostní přestávky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení na základě kterého byla zavedena povinnost nošení roušek mimo jiné ve všech vnitřních prostorách staveb. Dle vydaného nařízení vzniká povinnost nosit roušky i při výkonu práce v těchto prostorách. Týká se to tedy i zaměstnanců obchodu.

OŠETŘOVNÉ JE ZNOVU VE HŘE

OŠETŘOVNÉ JE ZNOVU VE HŘE

Z důvodu pokračující pandemické situace byla vláda nucena se opět zabývat zajištěním příjmu rodičů, kteří by museli zůstat s dětmi doma v důsledku uzavření školského zařízení. Proto vláda schválila ošetřovné pro tyto rodiče v podstatě za stejných podmínek jako letos na jaře. Základní podmínkou tedy je uzavření školského zařízení nebo nařízená karanténa u dítěte a účast dítěte na distanční výuce.

ZMĚNY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V ČR

ZMĚNY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V ČR

UZO v souvislosti se změnami bezpečnostních opatření v ČR (od 9.9. budou roušky povinné v obchodech v některých regionech) opakovaně oslovilo dotčené zaměstnavatele s nutností poskytovat pravidelně bezpečností přestávky, dále byli zaměstnavatelé upozorněni na specifika těchto přestávek.

ROUŠKY V ČR OD 1. ZÁŘÍ

ROUŠKY V ČR OD 1. ZÁŘÍ

UZO velmi uvítalo, že většina zaměstnavatelů nepřistoupila na plošné nošení roušek, ale nařízení platí vždy tam, kde se objeví ohnisko.

UZO JE PRO ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY

UZO JE PRO ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY

„Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb také vítá každé opatření, které sníží dosavadní daňové zatížení zaměstnanců, takže se zrušením superhrubé mzdy souhlasí,“ potvrdila prezidentka unie Renáta Burianová.

ROUŠKY – ano nebo ne?

ROUŠKY – ano nebo ne?

Jsme rádi, že neplatí povinnost plošného nošení roušek. UZO komunikuje se zaměstnavateli, aby ani v rámci firmy nenařizovali plošné nošení roušek. Podle nás by se roušky měli nosit pouze tam, kde se vyskytuje ohnisko nákazy. Nošení roušek a používání gumových rukavic je při 12h směně opravdu velmi problematické a nekomfortní (alergie, ekzémy a nevolnosti).

ROUŠKY A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY

ROUŠKY A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY

Vzhledem k nelepšící se situaci kolem možného šíření nákazy COVID-19, MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL NAŘÍDIT SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠEK v souladu s § 102 ZP odstavce 3 a 4. Pokud však zaměstnavatel vyžaduje nošení roušek, je také jeho povinností tyto ochranné prostředky zajistit. Dále by měl zaměstnavatel také umožnit bezpečnostní přestávky dle § 39, NV 361/2007.

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba, ne jenom kvůli jejich důležité práci, ale i kvůli sociálním kontaktům, které jsou v této digitální a uspěchané době čím dál tím více důležité.