Obchod

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba

Zaměstnanci v obchodě budou vždy potřeba, ne jenom kvůli jejich důležité práci, ale i kvůli sociálním kontaktům, které jsou v této digitální a uspěchané době čím dál tím více důležité.

TESCO navyšuje mzdy v průměru o 5%

TESCO navyšuje mzdy v průměru o 5%

Odborové organizace vyjednaly ve společnosti Tesco navýšení mezd v průměru o 5% a zároveň uzavřely kolektivní smlouvu na 2 roky.

Proč bychom nemohli mít volno alespoň o svátcích?

Proč bychom nemohli mít volno alespoň o svátcích?

„V sousedních státech - tedy v Německu, ale i Rakousku a Polsku - je většina obchodů v neděli běžně zavřená. Na Slovensku bylo omezení nedělního prodeje dočasné, a to kvůli pandemii koronaviru.“ Slovenská vláda se však tímto tématem bude zabývat i v budoucnu. UZO o nedělní uzavření prodejen dlouhodobě neusiluje, nicméně se tomu nebráníme. O co však usilujeme stále, je rozšíření zákazu prodeje na všechny svátky. Tento nekonečný boj jsme stále nevzdali a budeme v něm pokračovat, protože když můžou mít sousední státy zavřené obchody i v neděli, tak proč my bychom nemohli mít volno alespoň o svátcích.

JE PROFESE PRODAVAČ ATRAKTIVNÍ?

JE PROFESE PRODAVAČ ATRAKTIVNÍ?

Paní prezidentka UZO Renáta Burianová se vrací do období nouzového stavu a pokládá si otázku: JE PROFESE PRODAVAČ ATRAKTIVNÍ?

Slovensko zvažuje trvalý zákaz maloobchodního prodeje v neděli

Slovensko zvažuje trvalý zákaz maloobchodního prodeje v neděli

„Bratislava naposledy před třemi lety rozšířila zákaz maloobchodního prodeje o další svátky a dny pracovního klidu. To znamenalo povinné zavření prodejen kromě například provozu čerpacích stanic či lékáren během 15 dnů v roce a částečně také 24. prosince. Letos v březnu hlavní hygienik Slovenska v rámci opatření proti šíření koronaviru nařídil provozovatelům prodejen a poskytovatelům služeb na každou neděli sanitární den pro vykonání dezinfekce prostor. V nejnovějším průzkum agentury 2muse čtyři z pěti obyvatel Slovenska souhlasili s tím, aby maloobchodní prodejny potravin zůstaly o nedělích zavřené i v budoucnu.“

PENNY navyšuje mzdy všem minimálně o 1000 korun

PENNY navyšuje mzdy všem minimálně o 1000 korun

„I letošní jednání byla zcela korektní a oceňujeme přístup společnosti PENNY MARKET, která má spokojenost zaměstnanců jako jednu z hlavních priorit, což dokazuje i vstřícným jednáním a pravidelným dialogem s konkrétními výsledky. Jsme velmi rádi, že mezi námi funguje sociální dialog na vysoké úrovni a jedním z jeho výsledků je pravidelné výrazné navyšování mezd,“ říká prezidentka UZO Renáta Burianová.

Zástupci UZO se zúčastnili retail summitu 2020

Zástupci UZO se zúčastnili retail summitu 2020

Zástupci UZO se zúčastnili retail summitu 2020, kde hlavní motto byla proměna obchodu ➡️ žijeme v době zákaznické. Zástupci nadnárodních řetězců na summitu zmínili významnou úlohu odborů pro rozvoj sociálního dialogu a prosperity firmy.

PENNY MARKET BUDE MÍT OPĚT 24.12. ZAVŘENO!

PENNY MARKET BUDE MÍT OPĚT 24.12. ZAVŘENO!

„Tento krok vítáme. Pro takřka šest tisíc rodin zaměstnanců PENNY to znamená, že po vyčerpávajícím předvánočním shonu mohou strávit Štědrý den, pro mnohé nejdůležitější den v roce, společně. Pro nás je to i v našem oboru ojedinělá forma poděkování, protože čas s rodinou je to nejcennější, co dnes máme,“ říká prezidentka UZO Renáta Burianová. Penny Market je bohužel jedinou vlaštovkou mezi řetězci s tímto benefitem.

Zaměstnanci společnosti Vesna vyhráli soudní spor se zaměstnavatelem

Zaměstnanci společnosti Vesna vyhráli soudní spor se zaměstnavatelem

Přestože se za poslední 3 roky nedaří uzavřít se společností Vesna a.s. kolektivní smlouvu, část zaměstnanců si nenechala líbit některé protizákonné postupy zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o 2 členky výboru odborové organizace, kterým zaměstnavatel jako jediným ze všech zaměstnanců neoprávněně pokrátil pohyblivou složku mzdy (prémie) v listopadu a prosinci loňského roku. Zaměstnankyně se obrátily se svým nárokem na soud, který jim zcela vyhověl a žalobu na doplacení prémií uznal jako důvodnou. Soud konstatoval, že zaměstnankyně se nedopustily takového porušení povinností, které by zaměstnavatele opravňovalo k postihu v podobě krácení prémií. Naopak soud uvedl, že postup zaměstnavatele nemá oporu v zákoně a označil ho za jednání, které má až šikanózní povahu.