Co děláme

Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) je dobrovolná, samostatná a otevřená organizace, nezávislá na státních a hospodářských orgánech, politických stranách, společenských organizacích, hnutích a iniciativách. Je právnickou osobou a členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Až do sjezdu na konci května 2018 nesla UZO název Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO), který vznikl v roce 1990.

Vedeme kolektivní vyjednávání se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (zaměstnavatelským svazem) a jednotlivými zaměstnavateli s cílem zajistit zaměstnancům obchodu, logistiky a dalších služeb odpovídající pracovní a mzdové podmínky.

Pro své členy zajišťujeme bezplatnou poradenskou činnost v pracovněprávních, mzdových a sociálních otázkách. V případě potřeby jim zajišťujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem.
Pořádáme školení, semináře a workshopy podle aktuálních potřeb.
Vydáváme elektronický měsíčník, v němž se členové dozvídají nejen aktuality z činnosti naší unie, ale informujeme je také o nejrůznějších výhodách, které pro ně vyplývají z členství.

UZO je členem mezinárodní odborové centrály UNI Global Union, která zastupuje více než 20 milionů pracovníků z 900 odborových svazů z celého světa. UNI zastupuje zaměstnance ze sektoru obchodu, financí, pošt a logistiky, komunikací, médií, IT, technologií a služeb, grafického a obalového sektoru, úklidových a bezpečnostních služeb, kadeřnických a kosmetických služeb, pečovatelských služeb, zábavy, her a sportu, cestovního ruchu a dalších. UZO je současně členem regionální organizace UNI Europa. Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) jsme také členem Evropské odborové konfederace (ETUC) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC).

Pro své členy zajišťujeme

Poradenskou činnost

Poradenskou činnost

Radíme v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Právní pomoc

Právní pomoc

Poskytujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem v případech oprávněných zájmů členů

BOZP

BOZP

Disponujeme servisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) prostřednictvím fundovaných inspektorů

Vzdělávání

Vzdělávání

Odborového funkcionáře připravujeme vědomostně tak, aby byl rovnocenným partnerem managementu firmy, zejména při kolektivním vyjednávání

Přidejte se k nám a využijte všech výhod nejsilnějšího
odborového svazu pracovníků v obchodě, logistice a službách.

Chci se stát členem ▸