Uzo.cz

Prosazujeme zajištění a zlepšování vašich pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních potřeb.

Více informací ▸

Novinky

Hezké Velikonoce

Hezké Velikonoce

Hody hody doprovody, kdy zase budou zavřené obchody? Přeci na Velikonoční pondělí, proto si nezapomenu nakoupit už v neděli. Na Velký pátek, připadá státní svátek. Na Bílou sobotu, pojedu na chatu. O Velikonoční neděli, budu hned veselý. A o Velikonočním pondělí se můžu věnovat záhonu, protože budu mít volno díky ZÁKONU. Hezké Velikonoce všem přeje UZO, a nebojte, uvidíme se zase brzo! 😉 MS

I TAKOVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UZO MÁ 🙂

I TAKOVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE UZO MÁ 🙂

„ZO UZO Hronovský s.r.o. se v rámci mimopracovních aktivit zúčastnila modelářské soutěže, kde s přispěním zaměstnavatele sponzorovala kategorii mladších žáků. Díky příspěvkům sponzorů, mezi kterými byla i naše organizace společně se společností Hronovský s.r.o., se podařilo věnovat výtěžek ve výši Kč 7 180,- z aukce modelů a dobrovolného vstupného nadaci „Modeláři pomáhají dětem“. Tato částka bude poskytnuta oddělení dětské onkologie FN Motol.“

Pečovatelky a pečovatelé z celého světa se sešli v Římě

Pečovatelky a pečovatelé z celého světa se sešli v Římě

Od 13. do 15. února se v Říme konala světová konference UNICARE, odborů v soukromých firmách zaměřených na poskytování péče a sociálních služeb. Českou republiku zastupoval Petr Pávek, člen ZO UZO Senecura, odborů působících v soukromých domech seniorů Senecura.

Pro své členy zajišťujeme

Poradenskou činnost

Poradenskou činnost

Radíme v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Právní pomoc

Právní pomoc

Poskytujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem v případech oprávněných zájmů členů

BOZP

BOZP

Disponujeme servisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) prostřednictvím fundovaných inspektorů

Vzdělávání

Vzdělávání

Odborového funkcionáře připravujeme vědomostně tak, aby byl rovnocenným partnerem managementu firmy, zejména při kolektivním vyjednávání