Uzo.cz

Prosazujeme zajištění a zlepšování vašich pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních potřeb.

Více informací ▸

Novinky

PENNY MARKET BUDE MÍT OPĚT 24.12. ZAVŘENO!

PENNY MARKET BUDE MÍT OPĚT 24.12. ZAVŘENO!

„Tento krok vítáme. Pro takřka šest tisíc rodin zaměstnanců PENNY to znamená, že po vyčerpávajícím předvánočním shonu mohou strávit Štědrý den, pro mnohé nejdůležitější den v roce, společně. Pro nás je to i v našem oboru ojedinělá forma poděkování, protože čas s rodinou je to nejcennější, co dnes máme,“ říká prezidentka UZO Renáta Burianová. Penny Market je bohužel jedinou vlaštovkou mezi řetězci s tímto benefitem.

Zaměstnanci společnosti Vesna vyhráli soudní spor se zaměstnavatelem

Zaměstnanci společnosti Vesna vyhráli soudní spor se zaměstnavatelem

Přestože se za poslední 3 roky nedaří uzavřít se společností Vesna a.s. kolektivní smlouvu, část zaměstnanců si nenechala líbit některé protizákonné postupy zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o 2 členky výboru odborové organizace, kterým zaměstnavatel jako jediným ze všech zaměstnanců neoprávněně pokrátil pohyblivou složku mzdy (prémie) v listopadu a prosinci loňského roku. Zaměstnankyně se obrátily se svým nárokem na soud, který jim zcela vyhověl a žalobu na doplacení prémií uznal jako důvodnou. Soud konstatoval, že zaměstnankyně se nedopustily takového porušení povinností, které by zaměstnavatele opravňovalo k postihu v podobě krácení prémií. Naopak soud uvedl, že postup zaměstnavatele nemá oporu v zákoně a označil ho za jednání, které má až šikanózní povahu.

Jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a vedením UZO

Jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a vedením UZO

Na včerejším společném jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a vedením UZO bylo komunikováno: - navýšení mezd od 1.1.2020 (9% v průměru, minimálně však 5% do základní mzdy pro provozní zaměstnance) - remodeling prodejen - zjednodušování procesů (např. na pracovišti pekárna) - preventivní program zaměřený na zdraví zaměstnanců - zavádění elektronických cenovek

Konference UNI Europa Commerce

Konference UNI Europa Commerce

Ve dnech 15. a 16. října se v Bukurešti konala konference UNI Europa Commerce, které se zúčastnilo 142 zástupců z celé Evropy. Mezi hlavní téma patřil e-commerce, digitalizace a s ní spojené proměny práce v obchodě, organizování a sociální dialog. Byl schválen nový akční plán pro období 2019 – 2023 a zvoleno nové vedení.

Pro své členy zajišťujeme

Poradenskou činnost

Poradenskou činnost

Radíme v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Právní pomoc

Právní pomoc

Poskytujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem v případech oprávněných zájmů členů

BOZP

BOZP

Disponujeme servisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) prostřednictvím fundovaných inspektorů

Vzdělávání

Vzdělávání

Odborového funkcionáře připravujeme vědomostně tak, aby byl rovnocenným partnerem managementu firmy, zejména při kolektivním vyjednávání