Uzo.cz

Prosazujeme zajištění a zlepšování vašich pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních potřeb.

Více informací ▸

Novinky

Názor zaměstnanců obchodu poslance nezajímá

Názor zaměstnanců obchodu poslance nezajímá

Včera Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny popřel vůli více než 100 000 zaměstnanců obchodu a doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně zrušit zákon č. 223/2016 Sb, o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Zrušení tohoto zákona navrhuje poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Díky tlaku odborů se pravidelně zvyšuje minimální mzda (MZ)

Díky tlaku odborů se pravidelně zvyšuje minimální mzda (MZ)

Bohužel i přesto je v ČR 5. nejnižší v EU (z 22 zemí, kde existuje MZ). Po lednovém zvýšení o 1 150 Kč je naše MZ 13 350 Kč, resp. 79,80 Kč na hodinu. Za námi už je jen Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko a Chorvatsko. V ČR na ní má vliv například i to, že za pravicových vlád 8 let stagnovala. Nejvyšší MZ má Lucembursko, kde přesahuje 53 000 Kč.

Pro své členy zajišťujeme

Poradenskou činnost

Poradenskou činnost

Radíme v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Právní pomoc

Právní pomoc

Poskytujeme bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem v případech oprávněných zájmů členů

BOZP

BOZP

Disponujeme servisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) prostřednictvím fundovaných inspektorů

Vzdělávání

Vzdělávání

Odborového funkcionáře připravujeme vědomostně tak, aby byl rovnocenným partnerem managementu firmy, zejména při kolektivním vyjednávání