V UZO JSME MĚLI PERNOU NOC

Naší kancelář v noci navštívil nezvaný host.