Služby

ODMĚNY PRO ZAMĚSTNANCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ODMĚNY PRO ZAMĚSTNANCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Nejvíce, tedy 50 tisíc korun, by měli dostat pracovníci domovů pro seniory, postižené či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají. Peníze by mělo obdržet celkem 59 300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30 000 korun. Podle ministerstva je to asi 24 800 lidí.

Světový den pečujících o seniory

Světový den pečujících o seniory

UZO se připojuje ke Světovému dni pečujících o seniory, který je pod záštitou UNICARE (mezinárodní odborová centrála zabývající se sociálními službami).

Je třeba okamžitě zlepšit špatné pracovní podmínky pečujících

Je třeba okamžitě zlepšit špatné pracovní podmínky pečujících

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD vydává zprávu, podle které je třeba okamžitě zlepšit špatné pracovní podmínky pečujících v domovech pro seniory i v terénu. Není na co čekat - Jana Maláčová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Andrej Babiš #care4carers #investincare #unicare

Zaměstnanci v sociálních službách dostanou mimořádné odměny

Zaměstnanci v sociálních službách dostanou mimořádné odměny

Vláda 7. května schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, podle kterého dostanou zaměstnanci v sociálních službách mimořádné odměny. Příplatky za náročnou práci v době epidemie COVID-19 byly jedním ze tří požadavků otevřeného dopisu pečujících, který na stránce vprvnilinii.cz podepsalo víc než 1300 lidí. Pracovníci v přímé péči, kteří pracovali v zařízení zasaženém nemocí COVID-19 dostanou až 40 tisíc korun navíc. Ostatní personál jako kuchařky, uklízečky nebo údržbáři dostanou až 20 tisíc korun. Zaměstnancům, kteří pracovali v zařízení, kde se nemoc nevyskytla náleží odměna 10 tisíc korun.

Péče v první linii + anketa o pracovních podmínkách pečujících a pomáhajících profesí + tři požadavky pečujících

Péče v první linii + anketa o pracovních podmínkách pečujících a pomáhajících profesí + tři požadavky pečujících

Senioři a další lidé vyžadující péči jsou nejvíce ohrožení pandemií nového koronaviru. Na všech zaměstnancích a zaměstnankyních domovů pro seniory i na těch, kteří pomáhají starým lidem v jejich domovech, leží velká odpovědnost. Současná krize ale nesmí vést ke zhoršení pracovních podmínek pečujících. Situace se rychle mění a vláda neustále schvaluje nová nařízení, která se dotýkají také pečujících. Připravili jsme proto odpovědi na otázky, které nejčastěji pokládají zaměstnanci domovů pro seniory a dalších sociálních služeb.

V galerii Display se uskutečnila diskuze na téma – Důstojná péče

V galerii Display se uskutečnila diskuze na téma – Důstojná péče

15. října se v galerii Display uskutečnila diskuze Důstojná péče, důstojná práce o pracovních podmínkách a odborech v sektoru péče. Své zkušenosti z prací pečovatelky v seniorcentru sdílela naše členka Valerija Karpova a fyzioterapeutka Anna Bacia, která šestnáct let pracovala jako fyzioterapeutka a pomáhá zlepšovat pracovní podmínky pečujících v Polsku.

Světový den důstojné práce

Světový den důstojné práce

UZO se připojuje ke Světovému dni důstojné práce, který se koná 7. října 2019. Od roku 2008 se této události účastní miliony lidí po celém světě. Letos se k nim připojí zejména zaměstnanci v sektoru péče, které sdružuje světová odborová organizace UNICARE Global Union. Cílem působení odborů je důstojná práce, dobré mzdy a kolektivní vyjednávání pro všechny pečující zaměstnance a zaměstnankyně.