Alice podporuje stávkovou pohotovost!

Stávková pohotovost je krok, který se může na první pohled zdát radikální a unáhlený. Ocitli jsme se však v situaci, kdy vláda odmítá jednat s odbory a přímo ohrožuje pracující, zatímco dál neřeší pravé příčiny svojí neschopnosti se o své občany postarat. Proto je nevyhnutelné se za sebe postavit všemi dostupnými prostředky. Odmítáme celý život poctivě pracovat a zároveň živořit.