ALICE ZAHÁJILA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Zástupci odborové organizace UZO ALICE úspěšně zahájili 28. listopadu kolektivní vyjednávání s managementem firmy ALZHEIMER HOME z.ú..

Při vyjednávání zaměstnavateli sdělili, proč uzavření kolektivní smlouvy a zlepšení pracovních podmínek bude znamenat kvalitnější péči o klienty a také vedení oznámili, že se odbory rozšířily do dalších dvou zařízení Alzheimer Home Pitkovice a Senior Home České Budějovice.

Se zaměstnavatelem jsme se na prvním jednání shodli, že:

1) Kolektivní smlouvu uzavřeme do března 2023.

2) Zaměstnavatel oceňuje naše odbory jako partnera, který pomůže naplnit tento cíl: spokojené zaměstnance i klienty.

3) Zaměstnavatel počítá s navýšením mezd a mimořádných odměn. O parametrech navýšení budeme jednat při dalších schůzkách. Znova se sejdeme do konce prosince.

Moc nám pomohla podpora našich kolegů a kolegyň na pracovištích! Pracovat s láskou znamená pracovat důstojně! Nezavírejte oči, jsme tady!

Podpořte kvalitní péči a férové mzdy v Alzheimer Home, podepište naši podpisovou výzvu.

Chybí nám ještě 250 podpisů: https://tinyurl.com/3v4uhcu7