Zaměstnanci Hiltonu si polepší

ZO UZO HILTON PRAHA uzavřela se svým zaměstnavatelem nový dodatek ke kolektivní smlouvě platný pro rok 2024. V tomto dodatku se podařilo dojednat zvýšení základních mezd zaměstnanců od 1. 3. 2024 o 5 %.
Zároveň byla se zaměstnavatelem uzavřená dohoda o podmínkách vyplacení ročního bonusu pro rok 2024. V daném bonusovém schématu mohou zaměstnanci získat až 15 % ze svého celkového ročního hrubého příjmu.
Sjednaný obsah těchto dohod svědčí o fungování smysluplného sociálního dialogu a o korektním vztahu mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.