UZO ALICE REKAPITULUJE

UZO gratuluje ALICI i ostatním odborovým organizacím k úspěchům v roce 2022 a rok 2023 ať je ještě úspěšnější!

Do nového roku přeji všem odborovým kolegyním a kolegům hodně zdraví, štěstí a dobrých přátel. Hodně sil a odhodlání při prosazování změn v jejich pracovních podmínkách. Zároveň vám chci poděkovat za vaší dosavadní práci a čas který Alici věnujete.
Alice slavila v uplynulém roce několik významných úspěchů. Například uzavření kolektivní smlouvy v Centru pro seniory Holešov, schůzka na MPSV za účelem navýšení mezd v Armádě spásy, ohlášení působnosti odborů v 8 zařízeních Alzheimer Home a zahájení kolektivního vyjednávání u jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb Penta Hospitals. Naše řady rozšířily/i kolegyně a kolegové z organizace Práh jižní Morava.
Alice uspořádala několik webinářů, školení, panelových diskuzí a setkání s veřejností. Tohle všechno by nebylo možné bez vás. Za podporu chci poděkovat kolegům z COZZ. Jejich pomoc při organizování nových pracovišť je nedocenitelná.
Děkuji našemu skvělému výboru Terce, Ivě a Anet. Děkuji Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb za podporu, rady a uznání kterého si nesmírně vážíme.
Děkuji všem našim podporovatelům za podpisy pod výzvy, které nám hodně pomáhají. V neposlední řadě, děkuji vám všem, kteří chápete, že organizování se v odborech má smysl a je to cesta jak změnit svoje podmínky na pracovišti.