Společné jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a zástupci UZO

Společného jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a zástupci UZO se zúčastnil i celý vyjednávací tým.
Na jednání se probíralo například navýšení mezd, které se odborovým organizacím UZO podařilo vyjednat od 1.4.2024.
Dalším velkým tématem byl stravenkový paušál, na který od 1.4.2024 už nebudou zaměstnanci přispívat ze své kapsy.
A také se například řešily propustky k lékaři, provozní záležitosti a vize společnosti.
„Zaměstnavatelé v obchodě každoročně ukazují, že dokáží sledovat ekonomický vývoj a navyšovat mzdové prostředky a odpovídajícím způsobem reagovat na vývoj ekonomické situace. Oceňujeme mimořádné kroky, například loňské vánoční bonusy v rámci nenárokové složky mzdy, ale samozřejmě nejdůležitější je garantované navýšení základních mezd,“ říká prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová.