VV UZO se poprvé sešel v hybridní podobě

VV UZO se poprvé sešel v hybridní podobě a projednával aktuální otázky, hostem byl předseda ČMKOS Josef Středula.