1/2 OŠETŘOVNÉ A IZOLAČKA

19.11.2021 VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NA OPĚTOVNÉ ZAVEDENÍ KRIZOVÉHO OŠETŘOVNÉHO A IZOLAČKY.
Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let. Ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Výše ošetřovného bude činit 80% redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den.
Nárok na tzv. izolačku bude zaměstnanci příslušet za každý kalendářní den k poskytované náhradě mzdy od zaměstnavatele. Příspěvek tedy bude až do výše 370 Kč po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, v součtu může maximálně dosáhnout 90% průměrného výdělku zaměstnance.
V obou případech musí tyto návrhy schválit Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident. Po jejich schválení budou mít zpětnou účinnost od 1.11.2021.