2/2 OŠETŘOVNÉ A IZOLAČKA

1.12.2021 POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA NÁVRH VLÁDY NA OPĚTOVNÉ ZAVEDENÍ KRIZOVÉHO OŠETŘOVNÉHO A IZOLAČKY.

Nárok na ošetřovné budou mít i další blízcí příbuzní dítěte (například prarodiče), bez podmínky, že musí sdílet s dítětem společnou domácnost.
Nárok na ošetřovné budou mít také zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení pracovní činnosti, pokud je z odměny za tyto dohody odváděno nemocenské pojištění.
Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření.
Ošetřovné bude platit do 28.2.2022 a izolačka do 30.6.2022.