V galerii Display se uskutečnila diskuze na téma – Důstojná péče

15. října se v galerii Display uskutečnila diskuze Důstojná péče, důstojná práce o pracovních podmínkách a odborech v sektoru péče. Své zkušenosti z prací pečovatelky v seniorcentru sdílela naše členka Valerija Karpova a fyzioterapeutka Anna Bacia, která šestnáct let pracovala jako fyzioterapeutka a pomáhá zlepšovat pracovní podmínky pečujících v Polsku. Máme radost z velkého zájmu publika, které na závěr vyjádřilo podporu odborářkám v seniorcentrech SeneCura v Chrudimi a Terezíně. Ty se minulý týden připojily k naší odborové organizaci. Společně se zasazujeme o lepší mzdy a důstojné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Diskuze se konala k příležitosti Světového dne důstojné práce, který se letos zaměřil na nedoceněný sektor péče.