PSP ODHLASOVALA VYJMUTÍ VELKOOBCHODŮ ZE ZÁKONA O PRODEJNÍ DOBĚ

Včera Poslanecká sněmovna (PSP) odhlasovala, že jsou velkoobchody pro provozovatele důležitější než zaměstnanci v těchto typech obchodů a že si již nebudou moci užít volno jako jejich kolegové v maloobchodě.
UZO ROZHODNĚ NESDÍLÍ TENTO NÁZOR, ALE RESPEKTUJE ROZHODNUTÍ PSP.
Do budoucna se i nadále budeme snažit vysvětlovat všem zainteresovaným stranám náš neměnný postoj, že všichni zaměstnanci obchodu by měli mít nárok na garantované volno během státních svátků.

Na 1. fotce můžete vidět, jak dopadlo hlasování, které se týkalo vyjmutí velkoobchodů ze zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Na 2. fotce můžete vidět, jak dopadlo hlasování, které se týkalo zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě jako celku.