Konference UNI Europa Commerce

Ve dnech 15. a 16. října se v Bukurešti konala konference UNI Europa Commerce, které se zúčastnilo 142 zástupců z celé Evropy. Mezi hlavní téma patřil e-commerce, digitalizace a s ní spojené proměny práce v obchodě, organizování a sociální dialog. Byl schválen nový akční plán pro období 2019 – 2023 a zvoleno nové vedení. Prezidentkou UNI Europa Commerce se stala Susanna Gideonsson (Handels, Švédsko), jedním ze 7 vice-prezidentů byl zvolen Alfred Bujara (NSSZ Solidarnosc, Polsko) a do Řídícího výboru za náš region Kateřina Kavalírová (UZO) a Nikoletta Kiss (KASZ, Maďarsko).