Vedení Penny Marketu a odbory si vzájemně rozumějí

„Jsme velmi rádi, že jednatel Penny Marketu Martin Peffek přijal naše pozvání. Setkání bylo pro naše členy velmi přínosné, dozvěděli se takříkajíc přímo do zdroje mnoho informací, které jsou podstatné pro jejich práci a obecně působení ve firmě,“ říká předsedkyně OSPO Renáta Burianová a dodává: „K probíraným tématům patřily zejména provozní záležitosti, péče o zaměstnance a zlepšování jejich pracovních podmínek, výsledky kolektivního vyjednávání a plány Penny Marketu pro letošní rok, například vznik nových prodejen či modernizace stávajících.“

„Jsme upřímně rádi, že můžeme s odbory diskutovat o provozních záležitostech a radit se s nimi,“ uvádí Martin Peffek.

Řeč přišla i na společný projekt podnikové rady společnosti REWE Group a OSPO, který je zaměřen zlepšování sociálního dialogu. Projekt začal v roce 2004 nejprve ve společnosti Billa a nyní probíhá už i v Penny Marketu. Výsledkem je úroveň sociálního dialogu, který patří z pohledu odborů mezi nejlepší v nadnárodních společnostech, hlavně díky mezinárodní spolupráci.