PENNY vyplatí zaměstnancům meziročně přes čtvrt miliardy korun navíc

PENNY opět zvyšuje mzdy všem svým zaměstnancům. Od 1. března letošního roku se bezmála 7 000 zaměstnancům zvýší mzda v průměru o 7,5 %. Současně se mohou těšit z mimořádných odměn ve výši 4 % za první dva měsíce letošního roku. PENNY tak v letošním roce svým zaměstnancům vyplatí téměř 300 000 000 korun navíc.

Základní mzda pokladních na plný úvazek bez započítání dalších příplatků se od 1. března zvyšuje o 2 000 korun a nově bude začínat na 28 000 korunách. „Uvědomujeme si aktuální ekonomickou situaci, proto jsme se s odborovými organizacemi dohodli na vyšším navýšení mezd, než tomu bylo před rokem. Navýšení o 7,5 % znamená, že si zaměstnanci při plném úvazku polepší minimálně o dva tisíce korun měsíčně v případě těch, co právě nastoupili. U vedoucích prodejen či lidí, kteří u nás pracují i desítky let se navýšení může pohybovat i mezi čtyřmi až šesti tisíci korunami měsíčně, “ říká Radek Hovorka, jednatel PENNY a dodává: „Férové odměňování je jednou z našich priorit a jistoty, a to i ty finanční, které našim zaměstnancům dáváme, patří mezi naše nejvyšší priority. Chceme našim lidem vyjádřit také podporu a dát najevo, že si jejich práce i jich samotných vážíme, proto jsme po dohodě s odbory navíc přistoupili k vyplacení mimořádných odměn za první dva měsíce letošního roku ve výši 4 % základních mezd. Zároveň bych chtěl poděkovat zástupcům odborových organizací za férové jednání a konstruktivní přístup.“

U zaměstnanců prodeje dochází od března k navýšení mezd na pozici pokladní o 7,5 %. To znamená, že základní mzda bez započtení dalších příplatků při plném úvazku začíná na 28 000 korunách, po 4 odpracovaných letech pak na 30 000 korunách. K tomu jsou pak zaměstnancům vypláceny další příplatky a atraktivní benefity. Od března se také navýší mzda vedoucích prodejen a jejich zástupců. Díky úpravě systému odměňování vzrostou jejich základní mzdy až o 12,5 %. „Úprava systému odměňování vedoucích zaměstnanců jim dává větší jistotu a předvídatelnost, protože dochází k převodu části čtvrtletních prémií do základní měsíční mzdy,“ vysvětluje toto navýšení mezd u vedoucích zaměstnanců Michal Batelka, vedoucí personálního oddělení PENNY. Zaměstnanci v logistice a na centrále společnosti se pak mohou těšit na navýšení mezd v průměru o 7,5 %.

Už v závěru roku PENNY přistoupilo k vyplácení mimořádných odměn ve výši 4 % a svým zaměstnancům tak vyplatilo více než 40 000 000 korun. Nyní vedení společnosti rozhodlo o vyplacení této mimořádné odměny i za leden a únor letošního roku. „Chceme naše lidi podpořit v době zvyšujících se cen, proto jsme se rozhodli tyto mimořádné odměny vyplatit i za první dva měsíce letošního roku. Znamená to prakticky, že již od října loňského roku naši lidé dostávají o 4 % vyšší mzdy. Od března budou mít navýšení 7,5 % zakotveno ve svých pracovních smlouvách a budou tak mít jistotu vyšších mezd bez závislosti na hospodářských výsledcích společnosti,“ říká Michal Batelka.

Současně na základě nové kolektivní smlouvy a dohody s odborovými organizacemi dochází k navýšení hodnoty stravenky na den na 100 Kč.

„Máme radost, že jsme tentokrát velmi brzy s vedením společnosti došli k dobrému konsenzu a podařilo se vyjednat 1,5krát vyšší navýšení mezd zaměstnanců než před rokem. Odráží to současnou ekonomickou situaci a částečně kompenzuje i navyšování cen. Stejně tak vítáme rozhodnutí o vyplacení dalších mimořádných odměn a myslím, že zaměstnanci PENNY mohou být s tímto férovým přístupem spokojeni,“ okomentovala dohodu o navýšení mezd prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová a Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR k tomu dodává: „Každoročně je naším cílem vyjednat pro zaměstnance co nejlepší mzdové a pracovní podmínky. Tak také pro rok 2023 vedení PENNY reagovalo pozitivně na naše návrhy. Musím tedy ocenit přístup vedení společnosti a jeho snahu zaručit v kolektivní smlouvě férové podmínky.“