OSPO podniká nový krok ke zvýšení mezd zaměstnancům Vesny

Vedení českého obchodního řetězce Vesna na začátku ledna opět zmařilo kolektivní vyjednávání o mzdách, tentokrát před v pořadí druhým zprostředkovatelem určeným ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

„Základní odborová organizace ve Vesně ani náš odborový svaz se s tímto stavem a přístupem zaměstnavatele v žádném případě nehodlají smířit,“ vysvětluje Renáta Burianová.

Kolektivní vyjednávání ve Vesně trvá již bezmála rok a půl a jeho průběh nemá v historii Odborového svazu pracovníků obchodu obdoby. To, že se v rámci kolektivního vyjednávání v České republice jedná o ojedinělý případ, potvrdilo našemu odborovému svazu i MPSV. Právě na toto ministerstvo se mohou v případě nedohody obrátit zaměstnavatelé a odbory a požádat ho o určení zprostředkovatele.

Návrh odborové organizace ve Vesně na jednání před rozhodcem vedení společnosti na konci loňského roku odmítlo. Podle zákona se na řešení sporu rozhodcem musejí dohodnout obě strany.