Odbory v obchodě se díky svým úspěchům mění na Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb

Nový název a nové vedení si zvolili delegáti VII. řádného sjezdu Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO), který se uskutečnil 30.–31. května v Praze.

„V posledních letech jsme výrazně rozšířili svou působnost. Naši členové se už nezabývají jen obchodem, ale také logistikou, pečovatelstvím, cestovním ruchem a dalšími oblastmi. Nový název naší organizace má podstatně širší pojetí a mnohem lépe odráží směr, kterým se chceme do budoucna ubírat,“ vysvětluje nově zvolená prezidentka Renáta Burianová.

V loňském roce OSPO rozšířil svou působnost například o velké obchodní řetězce Marks & Spencer a H & M, logistické centrum společnosti Amazon nebo firmu IKEA Purchasing Services. V každé z těchto velkých společností vznikla základní odborová organizace, která hájí zájmy zaměstnanců a se zaměstnavateli vyjednává výši mezd a pracovní podmínky. „Za velký úspěch považuji, že jsme pronikli i do nepotravinářských řetězců,“ dodává Renáta Burianová.

Dalším velkým úspěchem OSPO je výrazné navýšení mezd v obchodních řetězcích, zejména v posledním roce. Stranou nezůstává ani schválení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (zákon o otevírací době) v červnu 2016, který dává zaměstnancům velkých prodejen možnost trávit vybrané státní svátky se svými blízkými.

OSPO se mění na UZO

Důvodem změny názvu organizace jsou zejména úspěchy, jichž v minulém období OSPO dosáhl. Zaměstnance obchodu a příbuzných odvětví tak bude místo stávajícího OSPO nově zastupovat „Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb“ (UZO). Současně se mění i webové stránky (nově www.uzo.cz) a logo:

Nové vedení organizace

Delegáti sjezdu zvolili novou prezidentku a viceprezidentku UZO. Prezidentkou se stala Renáta Burianová, dosavadní předsedkyně OSPO, a viceprezidentkou Kateřina Kavalírová, která se na OSPO dlouhá léta zabývá administrativou a mezinárodní spoluprací.