Mzdy provozních zaměstnanců prodejen ALBERT se od 1. 1. 2020 navýší v průměru o 9 %

Od 1. ledna 2020 navyšuje řetězec Albert mzdy provozních zaměstnanců v prodejnách. Změna, kterou se v těchto dnech dozvídají tisíce pokladních, skladníků, řezníků, zelinářů či pekařů, znamená v průměru navýšení o 9 %, každý provozní zaměstnanec má garantované navýšení minimálně o 5 %. Tato investice do mezd v Albertu je čtvrtou velkou vlnou ročního navyšování a v celkovém součtu se mzdy od konce roku 2016 navýšily v průměru o 58,7 %.

Komentář Renáty Burianové, prezidentky Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb

Sociální dialog ve společnosti Albert se v poslední době vyprofiloval do ukázkové úrovně. To, že je v kolektivní smlouvě garantováno minimální navýšení 5 % pro všechny provozní zaměstnance a nemůže se stát, že nově nastupující zaměstnanci mají vyšší mzdu než zaměstnanci, kteří již ve firmě nějaký čas pracují, není úplně běžné. Zároveň vyplacení odměny v posledním čtvrtletí říjen-prosinec ve výši celkem Kč 3000,- je mimořádný benefit. Děkujeme všem z vedení společnosti i z provozu, že výsledek našeho jednání pocítí zaměstnanci prodejen Albert.

Komentář Ctirada Nedbálka, personálního ředitele společnosti Albert Česká republika

 „Nejen okolnosti na českém pracovním trhu, ale také snaha Alberta být dobrým zaměstnavatelem nás přivedly ke čtvrté vlně navyšování mezd kolegům na prodejnách. Celkové investice do mezd od roku 2016 dosáhly jednotek miliard korun, což dokazuje i celkové úhrnné navýšení za poslední 3 roky – průměrně si naši zaměstnanci polepšili o 58,7 %.“

„Albert je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů, po celém Česku zaměstnáváme ve více než třech stovkách prodejen, třech distribučních centrech a na centrále společnosti na různé pracovní úvazky téměř sedmnáct tisíc zaměstnanců. A nechceme být jen velkým, ale také oblíbeným zaměstnavatelem. I proto ještě tento rok navíc poděkujeme kolegům na prodejnách za jejich skvělou práci v pracovně náročné předvánoční sezoně. V posledních třech měsících tohoto roku vyplatíme provozním zaměstnancům mimořádnou vánoční odměnu ve výši tisíc korun měsíčně, celkem tedy až tři tisíce korun.“

„Jsem rád, že nejen jednorázové odměny jako je tato, ale také celková investice do mezd a času stráveného osobním rozvojem a tréninky zaměstnanců či zjednodušováním práce na prodejnách vedou ke zvyšování spokojenosti zaměstnanců. To se projevuje jak dramatickým snížením fluktuace, což je obzvláště povzbudivé v době, kdy na trhu panuje téměř nulová nezaměstnanost, ale také v interních měřeních spokojenosti. Všem provozním kolegům velice děkuji! Zároveň bych chtěl také mnohokrát poděkovat odborovým organizacím a Unii zaměstnanců v obchodě za vstřícné jednání a podporu v průběhu celého roku.“

Shrnutí

Pro rok 2020 tak navýší Albert mzdy tisícům zaměstnanců pracujících na více než třech stovkách prodejen po celé České republice v průměru o 9 %. Každý provozní zaměstnanec si polepší nejméně o garantovaných 5 % plošného navýšení. Mzdové náklady narostou meziročně přibližně o další půl miliardu korun potřebných na pokrytí nárůstu mezd. V měsících říjen, listopad a prosinec navíc dostanou zaměstnanci mimořádnou Vánoční odměnu tři tisíce korun.