Management Billy a zástupci odborů si vzájemně rozumějí

„Jsme velmi rádi, že generální ředitel Billy Jaroslaw Szczypka a personální ředitelka Šárka Brennerová přijali naše pozvání. Setkání bylo pro naše členy velmi přínosné, dozvěděli se takříkajíc přímo do zdroje mnoho informací, které jsou podstatné pro jejich práci a obecně působení ve firmě,“ říká předsedkyně OSPO Renáta Burianová a dodává: „K probíraným tématům patřily zejména provozní záležitosti, výsledky kolektivního vyjednávání a plány Billy pro letošní rok, například vznik nových prodejen či modernizace stávajících.“

„Naším cílem je každým rokem zlepšovat podmínky našich zaměstnanců. Odborového svazu pracovníků obchodu si vážíme jako dlouholetého sociálního partnera,“ uvádí Jaroslav Szczypka.

Řeč přišla i na společný projekt podnikové rady společnosti REWE Group a OSPO, který je zaměřen zlepšování sociálního dialogu. Projekt probíhá již od roku 2004. Po mnoha letech práce je výsledkem úroveň sociálního dialogu, který patří z pohledu odborů mezi nejlepší v nadnárodních společnostech, hlavně díky mezinárodní spolupráci.

„Zaměřujeme se zejména na oblast zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, jejich odměňování a školení,“ říká Šárka Brennerová.