Divadelní představení spojené s diskusí o pracovních podmínkách

Hlavním tématem hry Hřiště jsou pracovní podmínky dnešních zaměstnanců soukromých firem, kteří jsou nuceni čelit tlakům na stále vyšší výkony, nízkým mzdám či nuceným přesčasům. Těmto i dalším problémům bude věnována diskuse po představení, jíž se zúčastní:

Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
Jiří Šafář, místopředseda Odborového svazu pracovníků obchodu
Marek Čaněk, ředitel Multikulturního centra Praha
Ľubica Kobová, výzkumnice projektu Ženy za pokladnou z Fakulty humanitních studií UK

Podobná akce není první. Už v loňském prosinci se uskutečnilo představení v Brně na domovské scéně divadla Feste na podporu zvýšení mezd v obchodním řetězci Albert. Vstupenka pro zaměstnance tohoto řetězce stála i tehdy symbolických 12,50 Kč.