ZO UZO Safar se propojila s nadačním fondem EXIM helps

Velmi nás těší, že ZO UZO Safar (přejato ze svahilštiny, kam slovo přešlo z arabského safara – „cestovat“) si vybrala právě náš svaz a přejeme si, aby takových odborových organizací jen a jen přibývalo 😉 protože:

ZO UZO Safar se propojila s nadačním fondem EXIM helps a přispívá na badmintonový turnaj, na který Vás tímto srdečně zvou. Turnaj se bude konat 17. 8. 2019 od 10:00 ve sportovním areálu Hector v Praze v Malešicích. Startovné činí 300 Kč a celý výtěžek půjde na koupi polohovacího zařízení do Dětského krizového centra.

Nadační fond EXIM helps, má za cíl podporovat a vytvářet projekty na podporu dětí v tuzemsku i v zahraničí. Zaměřuje se na týrané, zneužívané, nemocné a hendikepované děti, ale také na témata spojená se zdravým vývojem dětí všech věkových kategorií. Smysluplnost vidí v projektech, na kterých spolupracují s pracovišti zabývajícími se podporou a ochranou ohrožených dětí, které se v nelehké situaci ocitly náhle a bez svého přičinění. “Jsme tu pro lepší budoucnost našich nejmladších.”

Největšími dosavadními úspěchy je odlet holčičky se vzácným onemocněním na vysněnou dovolenou do Tuniska a navázaní spolupráce s nadací Kapka naděje, se kterou se podílí na rekonstrukci Dětské psychiatrické kliniky FN Motol. Aktuálně se chystají pomoci Dětskému krizovému centru Domeček v Ostravě, nákupem polohovacího zařízení v hodnotě 60.000 Kč.

Více o EXIM helps zde: https://www.eximhelps.cz/