Těšili jsme se na léto a to přišlo v plné síle

I přesto, že povinností zaměstnavatele je, aby v případě velké tepelné zátěže na pracovišti zajistil maximální snížení teploty a umožnil tak zaměstnancům kvalitní a příznivé mikroklimatické podmínky, v žádném zákoně už není stanoveno, jak konkrétně to má udělat, z čehož plyne, že je to pouze na jeho uvážení a možnostech. Povinnost zaměstnavatele je zajistit dostatek pitné vody a to i z důvodů zdravotních, např. při poskytování první pomoci a důvodů hygienických. Pro tento účel stačí pitná voda, která je dodávána z vodovodní sítě – tzv. voda z kohoutku.

V případě používání klimatizace je důležité, aby se dodržoval rozdíl vnějších a vnitřních klimatizovaných teplot, který by neměl překročit rozdíl 5 – 6 °C. Pokud je rozdíl větší, může dojít u náchylnějších osob při přechodu mezi jednotlivými prostředími k nachlazení.

Co znamená tzv. ochranný nápoj?

Jedná se o nápoj, který poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem.  Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % cukru z hmotnosti nápoje. Obsah alkoholu smí překročit 1%, ale pouze pro dospělé zaměstnance. Ochranný nápoj se poskytuje zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do stanovených tříd práce, které vyžadují určitý energetický výdej a ztrátu tekutin při určité teplotě na pracovišti.

Obecně lze stanovit, že nárok na ochranné nápoje, je při práci, kdy je ztráta tekutin větší než 1,25 l za směnu. Tato hodnota již může mít vliv na lidské zdraví. Podle právního předpisu, by  se tedy jednalo v podmínkách obchodu např. o “ práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojenou s přenášením břemen do 10 kg prodavači“. V této kategorii by byl nárok na 1l minerální vody s obsahem minerálů 500-1500mg/ litr. Použít je možno balené minerální vody splňující ovšem požadavky na ochranný nápoj uvedené výše. A dále v profesích „zpracování masa a pekařství“ mají nárok na cca 1,5 l této minerální vody. To vše je ovšem podmíněno minimální teplotou na pracovišti 26°C.

Pokud teplota na pracovišti překročí extrémní hodnotu 36 °C, musí zaměstnavatel uplatnit režim střídání práce a poskytnout navíc bezpečnostní přestávky. Doby přestávek se pak vypočítávají podle speciálních vzorců pro jednotlivé práce podle nařízení vlády. Zaměstnanci mají tedy právo i prostřednictvím odborové organizace po zaměstnavateli požadovat jakým způsobem dle výše uvedených podmínek zajišťuje pracovní podmínky na provozech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://hjindra.blog.cz/en/1405/vedro)