ZMĚNY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V ČR

UZO v souvislosti se změnami bezpečnostních opatření v ČR (od 9.9. budou roušky povinné v obchodech v některých regionech) opakovaně oslovilo dotčené zaměstnavatele s nutností poskytovat pravidelně bezpečností přestávky, dále byli zaměstnavatelé upozorněni na specifika těchto přestávek.

OPATŘENÍ V PRAZE

– Od 9. září budou provozovny stravovacích služeb uzavřeny mezi 0:00 a 6:00.
– Od 9. září budou roušky povinné v obchodech a nákupních centrech.
– Od 14. září bude platit povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Výjimku mají mateřské školy. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety.

KDE PLOŠNĚ V ČR PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY:

– v městské i meziměstské dopravě
– na úřadech a na poštách
– ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
– ve volebních místnostech
– na vnitřních akcích s více než 100 účastníky

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-nova-opatreni-hygieniku-co-se-meni-a-kde-jsou-povinne-rousky-40335357