ROUŠKY V ČR OD 1. ZÁŘÍ

UZO velmi uvítalo, že většina zaměstnavatelů nepřistoupila na plošné nošení roušek, ale nařízení platí vždy tam, kde se objeví ohnisko. Vám všem v provozu patří naše poklona za to, že pokud je to nutné, roušky nosíte. Víme, jak je to pro vás náročné. Vám všem velký dík.