VIII. řádný kongres UZO – 2. den

Prezidentka UZO Renáta Burianová zahájila 2. jednací den VIII. řádného kongresu UZO.
Dnes máme na programu volbu VV UZO a RK UZO a mimo jiné nás čeká panelová diskuse, kterou bude moderovat paní Pavlína Wolfová a hosty budou:
Ing. Kateřina Smejkalová
Prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D., dr. H. c. mult.
Doc. Ilona Švihlíková
Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.
JUDr. Jiří Vaňásek.