Panelová diskuse

Do panelové diskuse, která byla velmi zajímavá, se zapojili kromě hostů i delegáti kongresu.
Hlavní témata byla:
– současná ekonomika a její vývoj
– sociální aspekty současné ekonomické situace a jejich predikce
– role odborů a sociálních partnerů
– tradiční profese vs. robotizace, automatizace a umělé inteligence.
Děkujeme všem zúčastněným. 🙏