V-4

Velmi nás těší, že i nadále pokračuje tradice každoročních setkání zemí V-4. V letošním roce jsme nejvíce probírali téma vysokých cen a dopadu na zaměstnance, vliv ruské invaze a uprchlíků z Ukrajiny na trh práce a zejména pak na sektor obchodu a vyměnili si informace o situaci v jednotlivých nadnárodních společnostech a úspěšných aktivitách odborů.