Renáta Burianová, prezidentka UZO říká:

Renáta Burianová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb říká: 👉 „Nemám pocit, že vláda našim zaměstnancům pomáhá.“
⏺ UZO zastupuje zaměstnance obchodu, logistiky a služeb včetně části sociálních služeb.
⏺ Ve všech těchto oborech je výše odměny za práci tradičně nižší než ve výrobních odvětvích.
⏺ Na konci loňského roku se nám podařilo vyjednat navýšení reálných příjmů zaměstnanců v těchto oborech, což ale během prvních měsíců letošního roku vymazala zcela mimořádně vysoká inflace.
⏺ Velká část zaměstnanců těchto oborů se ocitá na hranici chudoby a jenom díky dobře nastavenému sociálnímu dialogu se daří vyjednávat částečné kompenzace neúměrného navýšení životních nákladů.