TESCO navyšuje mzdy v průměru o 5%

Odborové organizace vyjednaly ve společnosti Tesco navýšení mezd v průměru o 5% a zároveň uzavřely kolektivní smlouvu na 2 roky. 👏

UZO = dobrá práce 👍

V provozech zhruba 200 obchodů Tesco pracuje 8200 lidí, dalších 360 je zaměstnáno podle mluvčího společnosti Václava Koukolíčka v distribučním centru. „Navýšení mezd se podařilo vyjednat i přes náročné podmínky uplynulých měsíců a odráží výsledky společnosti v minulém roce. I přes nepříznivý vývoj posledních měsíců věřím, že práce našich kolegů je jedním z hlavních pilířů, na kterém může společnost stavět. Podpis kolektivní smlouvy na další dva roky dává kolegům jistotu stability odměňování pro nadcházející období, které je dle ekonomických předpokladů nejisté,“ uvedl zástupce odborových organizací Tesco Milan Matušík.

https://byznys.ihned.cz/c1-66786970-obchodni-retezce-zvysovaly-zamestnancum-mzdy-zaroven-vyplatily-i-mimoradne-odmeny