Světový den důstojné práce

UZO se připojuje ke Světovému dni důstojné práce, který se koná 7. října 2019. Od roku 2008 se této události účastní miliony lidí po celém světě. Letos se k nim připojí zejména zaměstnanci v sektoru péče, které sdružuje světová odborová organizace UNICARE Global Union. Cílem působení odborů je důstojná práce, dobré mzdy a kolektivní vyjednávání pro všechny pečující zaměstnance a zaměstnankyně.

Odbory po celém světě pořádají ke Světovému dni kulaté stoly, diskuze nebo demonstrace a happeningy na podporu pečujících, kteří často čelí špatným pracovním podmínkám. „ Pečovatelky také potřebují péči. Je to naše poslání, milujeme tu práci, ale musí byt důstojně ohodnocena a férová i k nám, “ komentovala akci pečovatelka a členka UZO Valerija Karpova.

Základní odborová organizace UZO SeneCura ve spolupráci s galerií Display pořádá k příležitosti Světového dne důstojné práce diskuzi o pracovních podmínkách a obraně práv pracujících v sektoru péče. Debata se uskuteční 15. října od 18 hodin v galerii Display (Dittrichova 337/9, 120 00 Nové Město). Diskuze se zúčastní pečovatelky, zdravotní sestry a další pracovnice, které budou sdílet zkušenosti se svou prací a odborovým organizováním.

Společnost stárne a sektor péče patří k nejrychleji rostoucím odvětvím ekonomiky. S tím přibývá také počet lidí, kteří mají péči jako povolání. Státní instituce nezvládají pokrývat rostoucí poptávku po pečovatelských službách, takže se otevírá velký prostor pro soukromé poskytovatele péče. Péče je pro společnost klíčová a pečující pracovníci se starají o ty nejzranitelnější – stárnoucí, děti i o nemocné. Navzdory důležitosti této práce jsou odměny často velmi nízké, pracovníci a pracovnice nejsou dostatečně školení a nezřídka pracují ve špatných podmínkách. Společně se však pečující mohou zasadit o zlepšení podmínek a tím přispět i ke zvýšení kvality poskytované péče. K tomu má přispět i Světový den důstojné péče.