Mezinárodní konference ve Varšavě

Patřili jsme mezi 120 odborářů, kteří se 1. a 2. října 2019 účastnili mezinárodní konference ve Varšavě na téma: „Posílení zastoupení zaměstnanců ze střední Evropy v nadnárodních společnostech“. Součástí programu byly dvě vystoupení paní prezidentky Renáty Burianové, která informovala o KSVS (kolektivní smlouva vyššího stupně), kolektivním vyjednávání v ČR, nové elektronické evidenci členů a o vztahu k sociálním sítím a médiím.