OŠETŘOVNÉ STÁLE PLATÍ

OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI
PROTO PŘIPOMÍNÁME – OŠETŘOVNÉ STÁLE PLATÍ
– při péči o dítě mladší 10 let
– ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření škol, popř. nařízené karantény
– minimálně 400 Kč denně
Nárok na ošetřovné mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pokud je z dohod odváděno nemocenské pojištění.