Marks & Spencer v Česku dočasně zavírá všechny obchody

PRO ZAMĚSTNANCE – ZÁKONÍK PRÁCE PLATÍ STÁLE
Zaměstnancům firmy Marks and Spencer, kterým nebude v důsledku uzavření provozoven přidělována práce, náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.