OČKOVÁNÍ V PRACOVNÍ DOBĚ

Pokud očkování zaměstnance zasáhne do jeho pracovní doby, jedná se o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu nezbytně nutnou.
Pracovní volno je s náhradou mzdy, pokud je očkování provedeno v očkovacím centru nejbližším pracovišti nebo bydlišti zaměstnance.
Pokud by očkování nebylo provedeno v nejbližším očkovacím zařízení, zaměstnanec má nárok též na pracovní volno, ale náhrada mzdy bude poskytnuta podle předchozího odstavce.
Zaměstnanec je povinen dobu překážky v práci prokázat zaměstnavateli nejlépe potvrzením z očkovacího centra, případně zvací SMS zprávou.