NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ COVIDU-19

Od 11. ledna 2022 se karanténa i izolace zkracuje na 5 dnů. Po ukončení karantény či izolace musí lidé ještě následujících 5 dní nosit respirátor.
Od 17. ledna 2022 jsou zaměstnavatelé povinni zajistit testování všech svých zaměstnanců (očkovaných i neočkovaných) na covid-19 antigenním testem, a to 2 x za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. V případě, že zaměstnanec testování odmítne, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví. Tento zaměstnanec bude povinen nosit v zaměstnání respirátor, dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob. V případě, že výsledek testu je pozitivní, je zaměstnanec povinen bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti, pracoviště opustit a bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce 5 dnů ode dne provedení testu. Po ukončení karantény nebo izolace je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test v první den, kdy bude přítomen na pracovišti.