JAK SE ŽIJE V PRIVÁTNÍ SFÉŘE

Včerejší „objevné“ sdělení pana premiéra o motivaci zaměstnanců státní správy k očkování poskytnutím dvou dnů placeného volna jsme přijali se smíšenými pocity.
UZO již koncem května oslovilo významné zaměstnavatele v privátní sféře v sektoru obchodu s návrhem motivace zaměstnanců k očkování formou placeného volna (http://uzo.cz/…/uzo-oslovilo-zamestnavatele-s-navrhem…/).
Bohužel v privátní sféře je nutné vyjednávat s každým konkrétním zaměstnavatelem. Ve státní sféře však stačí vystoupení pana premiéra a věci se dávají do pohybu. Jedním podpisem pana premiéra může být vše vyřešeno. V privátním sektoru je mechanismus vyjednávání benefitů pro zaměstnance výrazně složitější.
UZO to však nevzdává.