AŤ ŽIJE CHAOS – ZMATKY POKRAČUJÍ

Dle názoru UZO se povinnost nosit respirátory v obchodech a MHD nezruší.
Dá se předpokládat, že Ministerstvo zdravotnictví vydá nové mimořádné opatření, které bude ukládat povinnost nosit respirátory s dostatečným zdůvodněním.