Dopady tzv. konsolidačního balíčku na zaměstnance

Od 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidační balíček. Tento rozsáhlý právní předpis přinesl celou řadu změn, z nichž nemalá část má dopad přímo na zaměstnance. Zde bychom zmínili ty nejdůležitější z nich.

  1. Zavedení daňového limitu pro osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců.

Jedná se o poměrně oblíbené benefity např. multisport karty, příspěvky na dětské tábory, kulturní a sportovní akce apod. Limit je ve výši jedné poloviny predikované průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí částku 21.983,- Kč ročně. Částka přesahující tento limit bude zdanitelným příjmem zaměstnance s povinnými odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ministerstvo financí k této problematice vydalo poměrně rozsáhlou metodiku, kterou naleznete zde – https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/Metodicka-informace-k-zamestnaneckym-benefitum-od-1-ledna-20.pdf

2. Opětovné zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, takže se zvýší sazba pojistného z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu.

3. Zrušení tzv. „školkovného“ jako příspěvku za umístění dítěte do předškolního zařízení a zrušení slevy na studenta.

4. Snížení slevy na dani na manželku či na manžela. Nově se zavádí podmínka, že manželka nebo manžel pečují o dítě do 3 let věku. Celková roční sleva činí 24.840,- Kč.

5. Zrušení možnosti snížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci.

6. Snížení státního příspěvku na stavební spoření z 2.000,- Kč na 1.000,- Kč ročně.

7. Snížení státní podpory na penzijní připojištění (spoření), a to zvýšením minimální úložky pro získání státního příspěvku z 300,- Kč na 500,- Kč měsíčně.

8. Zvýšení sazby daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek a zavedení automatické valorizace podle inflace.

9. Zvýšení roční dálniční známky na 2.300,- Kč s každoroční valorizací podle inflace.

Stanovisko ČMKOS – https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stanovisko-k-navrhum-nerv-k-vyssimu-dlouhodobe-udrzitelnemu/335103