🥶16 °C NA POKLADNĚ🥶

12. 10. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým se stanoví minimální teploty na pracovištích. To znamená, že snížené teploty na pracovištích platí.
UZO již 6. 9. 2022 oslovilo dopisem významné zaměstnavatele, u kterých působí odborové organizace UZO, s problematikou teplot na pracovištích.
V textu byla zmíněna konkrétní řešení jako jsou bezpečnostní přestávky, ochranné nápoje – teplý čaj, úpravy pracovních režimů s upřednostněním osmihodinových směn, zkrácení prodejní – provozní doby, odpovídající oblečení.
UZO si je vědomo složitosti současné situace a nutnosti hledat mimořádná opatření. Na druhé straně trváme a vždy budeme trvat na ochraně oprávněných zájmů zaměstnanců.