10. VÝKONNÝ VÝBOR UZO

NENÍ MZDA, JAKO MZDA…
Jedním z témat 10. VV UZO bylo navýšení minimální mzdy.