Vláda schválila novelu zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí automatický mechanismus pro pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Dochází tím k realizaci evropské směrnice z roku 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.

Do roku 2029 by měla výše minimální mzdy činit 47 % predikované průměrné mzdy, přičemž nyní tento poměr činí 41,1 %. Každý rok až do roku 2029 by tedy tento poměr měl růst o 1,1 %. Konkrétní výši minimální mzdy pro dané období bude tvořit součin predikované průměrné mzdy a vládou stanoveného koeficientu, který bude stanovován s ohledem na kupní sílu, životní náklady, tempo růstu mezd a vývoj produktivity.

Obsahem této novely je též zrušení institutu zaručených mezd pro soukromou sféru s tím, že pro sféru veřejnou budou zachovány 4 stupně zaručených platů.

Po schválení vládou bude následovat klasický legislativní proces s navrhovanou účinností od 1. 7. 2024.