UZO vyjadřuje plnou podporu řidičům a řidičkám

UZO vyjadřuje plnou podporu řidičům a řidičkám v jejich oprávněném boji za dosažení spravedlivé odměny za nelehkou práci.
Pokud selžou standardní vyjednávací mechanismy, je stávková pohotovost legitimním prostředkem pro dosažení cíle.
UZO je s Vámi.