UZO nesouhlasí s vládním návrhem na nový systém kompenzací

UZO nesouhlasí s vládním návrhem na nový systém kompenzací, především pak se zvýšením kompenzačního bonusu pro OSVČ na Kč 1.000,- za den.
UZO se domnívá, že pokud tento návrh bude PS schválen, rozdělí společnost.
Zaměstnanci, kteří v první a druhé vlně pandemie chodili do práce, na začátku pandemie pracovali i bez ochranných prostředků, se v důsledku tohoto kroku vlády stanou znevýhodněnou skupinou, přestože vláda několikrát zdůrazňovala potřebnost profesí jako je prodavač, skladník, zaměstnanec v sociálních službách, ale i jiných profesí zajišťujících základní životní potřeby obyvatelstva. Do zvlášť těžké situace se dostávají určité skupiny zaměstnanců např. samoživitelky/samoživitelé.