UZO K PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY PIETRO FILIPI

V médiích se objevila informace o tom, že majitel firmy Pietro Filipi propustí všechny své zaměstnance a zároveň jim nebude schopen vyplatit mzdu za odvedenou práci a odstupné v důsledku skončení pracovního poměru.
 
Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, která zastupuje zaměstnance maloobchodu zdůrazňuje, že i v nouzovém stavu platí bez výjimky zákoník práce, z něhož pro zaměstnance vyplývají určitá práva. Za odvedenou práci má zaměstnanec právo na mzdu a při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn na straně zaměstnavatele, což může být i zrušení firmy nebo její části, pak nárok na odstupné ve výši jedno až trojnásobku průměrného výdělku ve vazbě na délku trvání pracovního poměru každého zaměstnance. Pokud tyto nároky zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí, může se jich zaměstnanec domáhat případně i soudní cestou.
 
Jak bylo zmíněno v médiích, zaměstnavatel nutí zaměstnance k podpisu dohody o skončení pracovního poměru namísto výpovědi. Pokud zaměstnavatel už dopředu avizuje, že nebude mít ani na mzdy ani na odstupné, přicházela by dohoda o skončení pracovního poměru v úvahu v případech, kdy má zaměstnanec možnost v nejbližší době nastoupit k jinému zaměstnavateli.
 
V případech, kdy zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů od uplynutí její splatnosti, mohou zaměstnanci použít i okamžité zrušení pracovního poměru a zároveň mají nárok na náhradu mzdy za výpovědní dobu, tedy většinou za 2 měsíce.
 
Pokud by zaměstnavatel z důvodu platební neschopnosti podal sám na sebe návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo tento návrh podali popřípadě jeho věřitelé, což jsou i zaměstnanci, mohou být některé finanční nároky zaměstnanců uspokojeny prostřednictvím úřadu práce.
 
Prezidentka UZO Renáta Burianová uvedla, že Pietro Filipi není členskou organizací UZO, ale v případě, že se Pietro Filipi zachová ke svým zaměstnancům jak je avizováno, bylo by to porušení zákona.