Světový den pečujících o seniory

UZO se připojuje ke Světovému dni pečujících o seniory, který je pod záštitou UNICARE (mezinárodní odborová centrála zabývající se sociálními službami).

„Lidé v sociálních službách jsou pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejich dlouhodobých dopadů nepostradatelní a jejich pracovní podmínky tomu musí odpovídat. Proto požadujeme důstojné mzdy a dostatečné personální zajištění pro všechny, kteří v sociálních službách působí,“ říká předsedkyně MO UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách Eva Michálková.

Právě nízké ohodnocení práce a s tím související nedostatek zaměstnanců patří mezi hlavní problémy sociálních služeb nejen v České republice, ale i v zahraničí.