Shrnutí VIII. řádného kongresu UZO

RENÁTA BURIANOVÁ – prezidentka UZO

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme za sebou nejdůležitější akci UZO v tomto roce a to VIII. kongres. Děkuji Vám všem za aktivní přístup. Kongres se zabýval mnoha palčivými tématy. Schválil mimo jiné program UZO na dalších 6 let.

Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji Vám hezké dny.

 


SHRNUTÍ VIII. ŘÁDNÉHO KONGRESU UZO

 

VIII. řádný kongres UZO se konal 29. – 30. května 2024 v hotelu Vienna House by Wyndham Andel´s Prague.

Kongres moderoval pan Vadim Petrov.

První jednací den byla probírána témata, která rezonují ve společnosti, například: novela zákoníku práce, důchodová reforma, budoucnost odborů, vzdělávání v obchodě a v neposlední řadě zákon o prodejní době v maloobchodě. Samozřejmě byly projednány základní dokumenty UZO a delegáti VIII. řádného kongresu UZO zvolili tajnou volbou Renátu Burianovou prezidentkou UZO a Kateřinu Kavalírovou viceprezidentkou UZO.

Druhý jednací den byl zvolen Výkonný výbor UZO a Revizní komise UZO. Dále proběhla panelová diskuse, kterou moderovala paní Pavlína Wolfová a hosty byli:

  • Ing. Kateřina Smejkalová
  • Prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D., dr. H. c. mult.
  • Doc. Ilona Švihlíková
  • Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.
  • JUDr. Jiří Vaňásek.

Do panelové diskuse, která byla velmi zajímavá, se zapojili kromě hostů i delegáti kongresu.

Hlavní témata byla: současná ekonomika a její vývoj, sociální aspekty současné ekonomické situace a jejich predikce, role odborů a sociálních partnerů, tradiční profese vs. robotizace, automatizace a umělá inteligence.

 


STŘÍPKY Z KONGRESU

 

JITKA G. – SD Hodonín

VIII. řádný kongres UZO hodnotím velmi kladně. Krásné prostředí, příjemná a milá atmosféra. Program kongresu byl špičkový. Panelová diskuze nás tak vtáhla do děje, že kdyby upadl špendlík, tak je slyšet. Zážitek na celý život. UZO funguje bezvadně, je to moderní a přátelská UNIE, děvčata si vedou skvěle, takže popřát jim hodně tvůrčího elánu a neusnout na vavřínech, jak říká klasik. Pro některé účastníky kongresu je to velká motivace aktivněji pracovat s členskou základnou a oslovovat zaměstnance, aby vstoupili do odborů.

 

MIROSLAVA B. – Globus Ostrava

VIII. kongres UZO byl velice dobře zvládnutý po organizační stránce. Kromě nutných voleb, jsme se věnovali debatám na témata, které nás zajímají. Zvláště přínosná byla panelová diskuze se zajímavými hosty, kteří pojmenovali problémy pravými jmény. Celý obsah byl přínosný, nestranný a oceňuji také konstruktivní kritiku fungování odborů jako celku. Po skončení kongresu máme všichni nad čím přemýšlet a to je správně. V neposlední řadě bych také pochválila skvělý catering a doprovodný program. Ve volných chvílích jsme si mohli vzájemně předávat zkušenosti a rady. Atmosféra celého kongresu se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu.

Dle mého názoru, bychom se měli zaměřit na oslovení mladých lidí. Asi to není program jen na jedno funkční období a také jen pro UZO, ale zapojit by se do toho měli všechny organizace pod záštitou ČMKOS. Naše základky stárnou a mladí se do odborů příliš nehrnou. Proto si myslím, že by se měl udělat nějaký vzdělávací program zaměřený právě na mladou populaci a oslovovat je nějakým způsobem už na středních školách nebo i v 9 třídách základních škol.
Měli bychom se jich ptát, co vlastně chtějí, očekávají od nástupu do práce. Vysvětlit jim, že pokud chtějí něco změnit, jsme tu pro ně, ale musejí se aktivně zapojit. Je to jejich budoucnost. My staří už vyhlížíme pomalu důchod a nějak to v práci doklepeme těch pár let, ale oni by se měli snažit o změnu. Někdo by jim měl říct, že jsme pro ostatní vyspělé státy jen zdroj levné pracovní síly. Že by měli dobře rozvažovat koho budou jednou volit, aby byla ve vládě pokud možno aspoň nějaká strana se sociálním zaměřením. Pokud tam budou jen ekonomové, podnikatelé, tak nikdo nebude řešit otázky bydlení, spoření, hypoték… Mladí lidi bohužel nemají ani páru o odborech a když nastoupí na pracoviště, tak tam už  není tolik času jim to vysvětlovat. Jejich smýšlení musíme formovat už na školách.
Bude to běh na dlouhou trať, ale někdy bychom už měli začít, tak proč ne zrovna v tomto funkčním období.

 

KATEŘINA S. – Hilton Praha 

Kongresu UZO jsem se za ZO UZO Hilton Praha účastnila letos poprvé a velmi se mi na něm líbilo. Očekávala jsem navázání nových kontaktů z jiných ZO a MO, což se podařilo. Zároveň jsem chtěla zjistit více informací o fungování UZO. Pro mě jde o zcela novou zkušenost s akcí tohoto typu. Má očekávání byla naplněna. Z odborného programu mě zaujala panelová diskuze vedená paní Pavlínou Wolfovou.

Mnoho lidí si představí se spojením s odbory pana Středulu a ČMKOS, případně OS KOVO a pana Ďurču, a to je velká škoda. Vedení UZO odvádí úžasnou práci, kterou bohužel nedokáže dostatečným způsobem prodat mezi lidmi. Vím, že je to velmi těžké, ale UZO by mělo zapracovat na tom, aby bylo více vidět.

 

JAROSLAVA K. – Tesco Třinec

VIII. kongres Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb hodnotím velmi kladně. Díky pečlivé organizaci pod vedením prezidentky Renáty Burianové exceloval. Jednalo se o významnou událost, která shromáždila renomované hosty a odborníky, což umožnilo bohatý dialog na aktuální témata našeho sektoru. Celá akce byla zahájena přivítáním předsedy Českomoravské konfederace odborů, Josefa Středuly, který výrazně přispěl k otevřené diskuzi prvního dne. Klíčovou částí programu byla panelová diskuse, moderovaná Pavlínou Wolfovou, kde přední odborníci, jako Ing. Kateřina Smejkalová, prof. Jan Švejnar, doc. Ilona Švihlíková, Mgr. Petr Uherka a JUDr. Jiří Vaňásek sdíleli své expertní pohledy. Diskuze poskytla účastníkům hluboké náhledy a nové perspektivy. Celkovou atmosféru umocnilo profesionální moderování pana Vadima Petrova a vystoupení violoncellisty Petra Špačka, které dodaly kongresu jedinečný kulturní rozměr. Prezidentka Burianová poděkovala všem za jejich angažmá a podporu. Tato kombinace prvotřídní organizace, skvělého vedení a inspirativních hostů vytvořila z kongresu nezapomenutelnou událost, která významně přispěla k posílení a rozvoji naší odborové komunity.

Pohledem na nadcházejících šest let by měl svaz prioritně pokračovat ve zlepšování kolektivního vyjednávání, prohlubovat spolupráci s vládními institucemi, přizpůsobovat se digitalizačním trendům a rozšiřovat vzdělávací možnosti pro své členy. Tato strategie by pomohla nejen v posilování smluvních podmínek a pracovních podmínek členů, ale také by zvyšovala jejich schopnosti reagovat na nové výzvy v oboru. Aktivní účast na formulaci politik, které ovlivňují sektor obchodu a služeb, je také nezbytná pro zajištění, že zájmy členů svazu budou efektivně zastupovány.

 

DANA B. – MO Alice

Vždy se ráda účastním setkání s ostatními členy. Vítám možnost sdílet zkušenosti a zároveň se inspirovat od ostatních kolegů. Oceňuji dokonalou přípravu kongresu a zajímavý program. Občas mívám tendenci vnímat jen to, co se nám nepodařilo. Rekapitulace uplynulých let mě, ale motivovala do další práce.

Odbory napříč všemi svazy trápí úbytek členské základny.

Já vidím tři hlavní důvody

  1. 1. vnitřní rozkol mezi svazy, proto nás veřejnost vnímá s jistým despektem
  2. 2. zvyšující se věk našich členů, odbory nejsou zajímavé pro mladé
  3. 3. předsedové/kyně ZO jsou nedostatečně vzděláváni a nezvládají využívat nové technologie.

UZO by se mělo zaměřit především na vzdělávání, protože vzdělaní a sebevědomí lídři dokáží efektivně komunikovat se členy i zaměstnavateli.

 

JIŘINA H. – MRP

Moderní přístup, spád, úžasná atmosféra – díky všem organizátorům. Jsem ráda, že ten „vláček“ má stejné strojvůdce a že tak může jet dál po nastoupené koleji. Mnohdy výměna znamená brzdu, protože ač třeba nadšený „nový“ strojvůdce při nejlepší vůli se musí zapracovat. V tomto případě zapracování netrvá týden, měsíc – ale roky. Převzít odpovědnost, pochopit souvislosti to opravdu nejde za pár dní. Ještě jednou gratulace a díky za práci, kterou jste všichni odvedli, každý další kongres ať vyjde „alespoň“ takto, bude se těžko překonávat.

 

BOŽENA S. – SD Uherský Ostroh

Přiznám se, že běžně nejsem ochotná odpovídat na různé anketní otázky. V tomto případě však musím učinit výjimku, protože ještě teď mám z uplynulých dvou dnů kongresu velmi příjemný pocit. Od počátku na mne „dýchala“ pohodová atmosféra, všichni (známí i neznámí) byli milí a přátelští, celý program byl naplánován do posledního detailu. Zkrátka za sebe i několik ostatních účastníků, se kterými jsme již ve čtvrtek kongres hodnotili, můžu použít tvůj výraz : super. Také debata Pavlíny Wolfové a jejích hostů byla zajímavou změnou a přínosem celé akce.

 

PETR B. – Makro PNZ

Kongres UZO byl velice inspirativní i zábavný, nejvíc se mi však zalíbil názor, že my odbory, jsme nejčistší hlas demokracie, protože se skládáme z obyčejných pracujících občanů. Dále mi dal možnost setkat se se zkušenějšími předsedy základních organizací působících ve společnosti Makro a tím i navázat spolupráci, protože u kolektivního vyjednávání musíme být jako jeden tým. Tímto je všechny zdravím. V neposlední řadě zdravím všechny členy základních organizací v Makro i jinde, vaše členství má smysl a my jsme rádi, že Vám můžeme poskytnout oporu ve chvílích kdy je to třeba, a to nejen jako Váš hlas u kolektivního vyjednávání.

UZO by se mělo jednoznačně zaměřit na generaci Z, protože ty nemají většinou ani ponětí co to jsou odbory. Například cílit reklamu na sociálních sítích, ale v nějakém novém kabátu, který osloví mladou generaci. Mgr. Pavel Procházka dokonce řekl, že firmy a organizace, které do sedmi let nezačnou pracovat s generací Z zaniknou. To se nám samozřejmě nestane, ale víte jak, lepší tomu předcházet a pomůže to i základním organizacím v nabírání nových členů. Možná i jednotná kampaň přes nástěnky základních organizací by nebyla od věci. Další věcí by měla být školení pro základní organizace, je jich málo a možná i odborový kouč by našel uplatnění, aby zapálil jiskru vypáleným předsedům a navedl je správným směrem.

 

Jaroslava P. – SD Rakovník

Z kongresu UZO jsem pozitivně naladěná, oceňuji možnost setkávání lidí, kteří mají společný zájem a můžou se vzájemně podpořit, poradit si. Organizace celé akce byla perfektní.

 

Iva R. – Coop Velké Meziříčí

Kongres UZO byl perfektně zorganizován, líbila se mi pohodová atmosféra, zajímavý program, hosté, veškerá organizace, krásné ubytování a vynikající jídlo. Bylo příjemné setkat se se všemi kolegy, popovídat si, vyměnit si zkušenosti a odreagovat se od všedních starostí.

 

Michal D. – Ada International

Rád bych všem organizátorům vyjádřil velké ocenění, protože organizace akce byla opravdu skvělá a profesionální. Také bych rád vyzdvihnul bohatý doprovodný program pro účastníky, protože celá akce se teoreticky mohla striktně držet pouze nutného programu, čtení zpráv, hlasování atd. Proto oceňuji skutečně bohatý program navíc, který samozřejmě nebyl zdarma.

 

Sylva T. – SD Hodonín

Já osobně hodnotím všechno na jedničku. Průběh kongresu byl super a co se týče komunikace a organizace taky velká pochvala. No a že jsem poznala spoustu nový lidiček je jenom plus. Taky musím pochválit tu debatu která se konala druhý den. Přiznám se, že mě osobně to otevřelo hodně oči.

 

Adriana F. – SD Mikulov

Velmi zajímavý program včetně hostů. Dozvěděla jsem se obohacující informace. Jediné, co bych vytkla, byly nepohodlné židle v sále a dlouhý program bez přestávek, člověk za 4 hodiny sezení již ztrácel pozornost.

 

Lenka S. – Nová paka

VIII. kongres UZO, byl jedním slovem ÚŽASNÝ. Perfektní moderátor Vadim, výborná organizace, program perfektní. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na organizaci kongresu podíleli.

 

Milan Š. – MO HK

Z těch tří, kterých jsem se zúčastnil (2x OSPO, 1x UZO) byl tento kongres jednoznačně nejlepší, jak po formální, tak i po obsahové stránce.

 

Jitka D. – MRP

VIII. kongres UZO byl velmi povedený. Průběh celého jednání bez zádrhelů, z čeho je vidět, jak všichni, co se podíleli na organizaci pracovali profesionálně a odvedli poctivou práci. Nové nápady – panelová diskuse se skvělými hosty. Úžasný moderátor – Vadim – vždy připraven a vtipný. Zkrátka je velmi vysoko nastavená laťka a jsem zvědavá, jestli se dá ještě (za dalších 6 let) něco zlepšit.

 

Eva V. – MO HK

Kongres hodnotím pozitivně. Bylo o nás skvěle postaráno. Na kongresu byla pohoda, dobrá a uvolněná atmosféra. Nejvíce mě zaujala beseda paní Pavlíny Wolfové s hosty. Uvědomila jsem si, že bychom měli podporovat více český průmysl. Jestli se situace bude zhoršovat, tak asi nezbývá než jít do stávky. Tato vláda nám moc nepřeje.

 

Alena R. – DHL

Z hlediska mého pohledu hodnotím kongres jako dobře připravený. Byla velmi dobře zvolená témata dnešní doby. Ať už přednes zpráv paní prezidentky nebo vystoupení předsedy ČMKOS, ale také panelová diskuse – to všechno bylo inspirující. Celkově tedy perfektní atmosféra a profesionální servis.

 

Miloslav K. – MO HK

VIII. kongres UZO hodnotím jako velmi dobře připravený obsahově i organizačně. Děkuji za zorganizování panelové diskuze, která byla na vysoké úrovni, dále se mně líbila přátelská atmosféra všech účastníků kongresu.

 

Pavla V. – Konzum Ústí nad Orlicí

Kongres byl velice zajímavý, plný informací, dojmů a setkání s příjemnými lidmi. Panelová diskuze byla úplná bomba. Odjížděla jsem nabitá pozitivní energií a to se mi z podobných akcí nestává často.

 

Elena H. – Penny ČB

Kongres byl na velmi vysoké úrovni. Skvělá, příjemná a uvolněná atmosféra. Moderátor i hosté byly skvěle vybráni.  Hodně kladně hodnotím panelovou diskuzi, bylo to zajímavé a Pavlína byla velice profesionální a velmi mě překvapila.

 

Gabriela J. – Tesco Písek

Kongres byl kvalitně připravený, jak po stránce organizační, tak i po stránce odborné. Témata byla pestrá a zajímavá. Celý kongres byl dle mého názoru velkým přínosem pro všechny zúčastněné.

 

Jana M. – Prior ČB

Kongres hodnotím velmi pozitivně, organizace skvělá a i druhý den zajímaví hosté. Vše včetně pohoštění bylo bezchybné. Moc děkuji za pozvání.

 

Michal G. – MRP

Upřímně mohu konstatovat, že letošní kongres byl vynikající. Dokonalá organizace celého týmu, který se na jeho přípravě podílel, skvělá nálada mezi našimi delegáty a ostatními účastníky, pečlivě vybraní a odborní řečníci kulatého stolu, ti všichni přispěli k tomu, že hodnotit mohu jen v superlativech. Toto hodnocení vychází i z reakcí našich delegátů, kteří mají podobný názor jako já. Proto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci kongresu. A samozřejmě, děkuji za fantastickou atmosféru, která nás provázela po oba dny.